October 17, 2015 at 2:45 pm

Border Moldova-Ukraine. Soroca, Moldova